Ψάχνω να βρώ....:

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

- Όλοι Γνωρίζουμε ότι το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, ασφαλίζει τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων (αγόρια και κορίτσια), που γεννήθηκαν μετά την 18-2-1983, χωρίς διάκριση φύλου.
- Η παρεχόμενη αυτή ειδική ασφάλιση, είναι υποχρεωτική για τα νόμιμα, τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά, των κυρίως ασφαλισμένων ενεργών μετόχων και των μερισματούχων.
- Ο Σκοπός της ασφάλισης αυτής είναι, η παροχή στα παιδιά των ενεργών μετόχων και των μερισματουχων, εφάπαξ βοηθήματος (ΒΟΕΑ), για την δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους.
- Το εφάπαξ αυτό βοήθημα, καταβάλλεται στο ασφαλισμένο παιδί του ενεργού μετόχου ή του μερισματούχου, όταν αυτό έρθει σε πρώτο γάμο, όταν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του ή όταν αποδεδειγμένα απαιτείται για την επαγγελματική του αποκατάσταση.

Οι Νέες κρατήσεις καθορίζονται όπως Παρακάτω :

Στους εν ενεργεία μετόχους:
(1) Εφάπαξ εισφορά 15% επί του ΒΜ και του ΕΧΥ, που λαμβάνει ο μέτοχος, κατά την ημέρα δήλωσης του παιδιού του (υποχρέωση δήλωσης εντός 6 μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων, η εισφορά είναι έντοκη).
(2). Πάγια μηνιαία κράτηση επί του ΒΜ και του ΕΧΥ, που λαμβάνει ο μέτοχος όπως παρακάτω:
       (α). Για το 1ο και 2ο παιδί ,που εγγράφεται ή είναι εγγεγραμένο στο Ταμείο, σε ποσοστό 4% επί του ΒΜ και ΕΧΥ
       (β). Για το 3ο παιδί σε ποσοστό 3%, επί του ΒΜ και ΕΧΥ.
       (γ). Για το 4ο παιδί και πέραν του 4ου, σε ποσοστό 2%, επί του ΒΜ και ΕΧΥ.

Στους εν αποστρατεία μερισματούχους :
(1) Εφάπαξ εισφορά 50% επί του ακαθάριστου μερίσματος που δικαιούται ο μερισματούχος, κατά την ημέρα δήλωσης του παιδιού του (υποχρέωση δήλωσης εντός 6 μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων, η εισφορά είναι έντοκη).
(2) Πάγια μηνιαία κράτηση επί του ακαθαρίστου μερίσματος, όπως παρακάτω:
      (α). Ποσοστού 16% για το 1ο και 2ο παιδί.
      (β). Ποσοστού 12% για το 3ο παιδί.
      (γ). Ποσοστού 8% για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιού.

Το ανωτέρω βοήθημα οικογενειακής και επαγγελματικής αυτοτέλειας, σύμφωνα με τη σχετική (β) απόφαση, χορηγείται όπως παρακάτω:

       α. Για καταβληθείσες εισφορές από 18 έως 20 ετών συμπληρωμένων, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.
      β. Για καταβληθείσες εισφορές από 21 έως 22 ετών συμπληρωμένων, καταβάλλεται ποσό ίσο με 30 μηνιαία μερίσματα.
     γ. Για καταβληθείσες εισφορές από 23 έως 24 ετών συμπληρωμένων, καταβάλλεται ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.
     δ. Για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων, με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας το βοήθημα χορηγείται χωρίς δικαιολογητικά και καταβάλλεται ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα.

πηγή & Αναλυτικές Πληροφορίες : http://www.hellenicnavy.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: