Ψάχνω να βρώ....:

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Ο Νέος φορέας ασφάλισής μας λέγεται ... Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και περιλαμβάνει τα 5 κύρια ασφαλιστικά ταμεία της Χώρας. ΙΚΑ,ΟΠΑΔ,ΤΕΒΕ,ΤΥΔΚΥ και ΟΓΑ.

Γενικές Πληροφορίες και Νέα [ΕΔΩ]

H αρχική λίστα είναι έτοιμη ... και θα την Βρείτε [ΕΔΩ]

...και ο Κανονισμός παροχών του ΕΟΠΠΥ [ΕΔΩ]

Αναζήτηση Συμβεβλημένων Ιατρών με ΕΟΠΠΥ [ΕΔΩ]... επιμέλεια και παροχή λίστας, σε μορφή .xls  :  Μιχαηλίδης Βασίλης

Ενημμερώσεις (Συγκέντρωση πληροφοριών):

1) Η τιμή ανά επίσκεψη έχει ατύπως οριστεί στα 10 € (με καταβολή στους Γιατρούς, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ανά εξέταση 6€).