Ψάχνω να βρώ....:

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Υπολογισμός σύνταξης, Μερίσματος ΕΚΟΕΜΝ και ΕΦΑΠΑΞ

Ο συμμαθητής μας,
Ανθυπολπλοίαρχος (ΠΥ-ΔΙΑΧ) Νίκας Γεώργιος ΠΝ,
στα πλαίσια της Υπηρεσιακής του Δραστηριότητας,
εκπόνησε την εφαρμογή Υπολογισμού σύνταξης, Μερίσματος ΕΚΟΕΜΝ και ΕΦΑΠΑΞ.
Τα ποσά που προκύπτου είναι Ακαθάριστα, (χωρίς τις Νόμιμες κρατήσεις και το Φόρο εισοδήματος).
Η τελική Εκκαθάριση γίνεται απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
πηγή : 
http://www.hellenicnavy.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: