Ψάχνω να βρώ....:

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Kαταβολή αποζημίωσης (9,78€), ανά ημέρα εκτέλεσης φυλακής κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

---Eγκρίνεται η καταβολή αποζημίωσης, στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία, κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, καθορίζεται στο 1/3 της πλήρους αποζημίωσης, ποσού (9,78€), ανά ημέρα εκτέλεσης φυλακής.

--- Επίσημες Αργίες είναι και η 21η Νοεμβρίου (Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων), η 6η Δεκεμβρίου ( Αγίου Νικολάου ) και οι κατά περίπτωση τοπικές αργίες. Η προκύπτουσα δαπάνη, θα καταβάλλεται χειρογραφικά στο τέλος κάθε μήνα και θα υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ ΕΛΟΑΝ και ΕΚΟΕΜΝ.

---Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Διαταγή εκτέλεσης φυλακών, θεωρημένη από τον Διοικητή, Διευθυντή, ή Κυβερνήτη.
β. Κατάσταση δαπάνης, με τις υπογραφές των δικαιούχων.

---Έναρξη ισχύος από 1-9-2009.

επιμέλεια...Δροσόπουλος Παναγιώτης

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Τρίμηνες Αποδοχές : Συμφέρουν ή Οχι ;

...όσον αφορά τώρα τίς αποδοχές που παίρνουν οι Στρατιωτικοί μέχρι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τους Κανονίσει την Πράξη Συνταξης, αυτές ονομάζονται ... Τρίμηνες Αποδοχές : Βασικός Μισθός + Ε.Χ.Υ + Ε.Ο.Β + Εξομάλυνση.

Σήμερα Λοιπόν θα Διαμορφωνόταν οι Τρίμηνες Αποδοχές ως Εξής :
Βασικός Μισθός (Αντχου, 1151,00€) +
Ε.Χ.Υ (25, 52%, 598,52€) +
Ε.Ο.Β ( Συζυγος = 35,οο€ - 1οπαιδί = 18€ - 2ο παιδί 18€ - 3ο παιδί = 47€ - 40 παιδί 47€, 50 παιδί (Δέστε και λίγο Τηλεόραση)....
Εξομάλυνση (Ανύπαντρο 138€ - Παντρεμένος 209€ - Al Bandy (Παντρεμένος με παιδιά) 279€)
ΣΥΝΟΛΟ : .........

ΠΡΟΣΟΧΗ : Καλές οι Τρίμηνες αποδοχές, οι οποίες βεβαίως βοηθάνε να υπάρξει ένα μεταβατικό καθεστώς Μισθοδοσίας μέχρι να κανονιστεί η Πράξη Σύνταξης...αλλά εδώ εντόπισα μιά μικρή απώλεια :
----Αν κάποιος επιλέξει να ΠΑΡΕΙ τρίμηνες, τότε το ΜΕΡΙΣΜΑ θα αρχίσει να του αποδίδεται με το Πέρας καταβολής των Τριμήνων ( 3 Μήνες αργότερα δηλαδή , Απώλεια 3 χ ~320€ - 10% + 12% για κάθε παιδί) ... γιά σκεφτείται το.

σ.σ. Απώλεια στο Τελικό ποσό της σύνταξης με Τρίμηνες αποδοχές Υπάρχει πάντα, απλώς είναι Μικρό ή Μεγάλο κατά Περίσταση...