Ψάχνω να βρώ....:

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Συγκέντρωση Απαραίτητων Διακαιολογητικών και Διαδικασία Συνταξιοδότησης !

Τα χαρτιά που πρέπει να έχετε είναι :

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
1 x Πιστοποιητικό Γέννησης (για Ταυτότητα)
4 x Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
3 x Φορολογική Ενημερότητα (δεν είναι υποχρεωτικό, κάνουν και αντίγραφα του τελευταίου εκκαθαριστικού)
(Στην αιτιολογία στην εφορία όταν θα συμπληρώνετε την αίτηση θα γράψετε :"Για πληρωμή χρημάτων")

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
5 x Με τον αποστρατευτικό βαθμό
4 x Ασπρόμαυρες με πολιτικά για ταυτότητα
2 x Εγχρωμες με πολιτικά για τα βιβλιάρια υγείας
2 x Κάθε μέλος της Οικογενείας που θα βγάλει Βιβλιάριο υγείας.

1η Μέρα … Στην Υπηρεσία μου
1) Παιρνετε απο την Γραμματεία που Υπηρετείτε Αντίγραφο του ΦΕΚ Αποστρατείας ( Μπορείτε να Μπαίνετε στο ΓΕΝ χωρίς άδεια για 2 Μηνες πρός Διεκπεραίωση Αποστρατείας ( Διαταγή Α2))
2) Παίρνετε Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας...βλέπε ΠΑΩ ΣΤΟ ΔΔΜΝ
3) Φύλλο Πορείας ( Το συντάσει η Γραμματεία σας και το Παίρνετε απο το Β3) για τον προορισμό που θα δηλώσετε. Στο φύλλο πορείας θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα μέλη και η ιδιότητα τους που θα μετακινηθούν μαζί σας.
4) Κάθε μέλος που θα γράψετε στο φύλλο πορείας πχ. Παπαδοπούλου Μαρία (κόρη) θα πρέπει να είναι προστατευμένο μέλος σας και να εμφανίζεται και στη τέταρτη σελίδα του Ε1 που θα χρειαστεί αργότερα να δώστε για να πάρετε τα οδοιπορικά.
5) Παραδίδεις ολα τα Βιβιβλιάρι στο ΦΕΝ/ΔΥΓ-ΙΙ ( Βοηθητικό Κτήριο 2ος όροφος ) και παίρνεις αντίγραφο παράδοσης.


ΠΑΩ ΣΤΟ ΔΔΜΝ
--Με φύλλο διακοπής μισθοδοσίας πηγαίνετε στο ΔΔΜΝ να πάρετε 3 νέα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας και θα σας δώσουν και όλα τα χαρτιά που θα χρειαστείτε για να δώσετε στο ΓΕΝ και στο ΜΤΝ, ΤΑΝ.
--Θα πρέπει να ενημερώσετε τη κυρία ( Νταή ) που σας βγάζει το φύλλο διακοπής μισθοδοσίας εάν θέλετε να λάβετε τρίμηνες αποδοχές.
--Την ίδια μέρα που θα είστε στο ΔΔΜΝ πηγαίνετε στη Β' Χρηματική να σας δώσουν το έντυπο για το τι δικαιολογητικά χρειάζεται να έχετε για να μπορέσετε να υποβάλλετε τη δαπάνη για τα οδοιπορικά μετακίνησης.
--Το Έντυπο E9 όπου θα φαίνεται η περιουσιακή κατάσταση, η Δική σας ή της Συζύγου, ώστε να δικαιολογηθεί και η Εγκαταστασή σας εκεί !
-- Υπέυθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα πιστοποιεί τα Αληθή στοιχεία του Ε9 ( Η εφορίες της Ελλάδος απο το 2004 , βάσει Νόμου, Δεν επικυρώνουν Φορολογικά στοιχεία)...πίσω στο...1η Μέρα … Στην Υπηρεσία μου στο ... 3)

2η ΜΕΡΑ...Στο Γραφείο Συντάξεων στο ΓΕΝ
Εκτός από τα έντυπα και τις αιτήσεις που θα συμπληρώσετε στο Γραφείο αυτό και θα σας βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι εκεί θα πρέπει να έχετε μαζί σας :
• Στρατιωτική Ταυτότητα
• Τρεις (3) Φωτογραφίες με τον αποστρατευτικό Βαθμό
• Βιβλιάρια Υγείας (και των μελών)
• Μαγνητική Κάρτα Εισόδου στα N. Νοσοκομεία
   (Είχαν δώσει κάτι κάρτες παλιά που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, εάν έχετε)
• Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας με βεβαίωση χρεών (από ΔΔΜΝ)
   (Το παίρνετε αφού πάρετε το Φ.Π. και το Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας από την Υπηρεσία Σας)
• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού ή Φορολογική Ενημερότητα (από ΕΦΟΡΙΑ)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από ΔΗΜΟ)
• Φωτοτυπία 1ης Σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης
  (πρέπει να φαίνεται το IBAN)

Στην συνέχεια εκδίδεται :
*Αστυνομική Ταυτότητα
*Βιβλιάρια Υγείας ( Προσορινά )
*Κατάθεση Δικαιολογητικών για το ΕΦΑΠΑΞ και Μέρισμα

σ.σ. Για όσους είναι να πάρουν οδοιπορικά θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Β' Χρηματική στο ΔΔΜΝ

επιμέλεια ... Μιχαηλίδης Βασίλης 
πηγή ... http://www.vnews.gr/pension/procedure.aspx