Ψάχνω να βρώ....:

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Αλλαγή Αναφερόμενου τρόπου Συνατξιοδότησης ... πρό Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.))


Αίτηση Αλλαγή της λανθασμένης εγγραφής "Παραίτηση" στην ορθή "Αποστρατεία" στο Γενικό Λογηστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
σ.σ Δεν ξέρουμε άν επηρεάζει σε κάτι αυτή η αλλαγή, αλλά έτσι είναι η ορθή εγγραφή, καθότι δεν ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΜΕ αλλά ασκήσαμε το Νόμιμο δικαιωμά μας να ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΜΕ, όπως ορίζει η νομολογία και το σχετικό, καθ΄ ενός εκάστου, Φ.Ε.Κ. αποστρατείας μας !!