Ψάχνω να βρώ....:

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Κράτηση υπέρ ΕΑΑΝ

Η κράτηση γίνεται για την ΕΑΑΝ ρυθμίζεται απο ΚΥΑ Αρ. 870/215650/22-3-1973 (ΦΕΚ 521Β/7-5-1973).

Γίνεται μόνο στην μισθοδοσία Ιανουαρίου και Υπολογίζεται στον Βασικό Μισθό ως εξής :

α.Ανώτατοι Αξιωματικοί 1,5%

β.Λοιποί Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές 1%
 
http://eaan.gr/