Ψάχνω να βρώ....:

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Kαταβολή αποζημίωσης (9,78€), ανά ημέρα εκτέλεσης φυλακής κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

---Eγκρίνεται η καταβολή αποζημίωσης, στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία, κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, καθορίζεται στο 1/3 της πλήρους αποζημίωσης, ποσού (9,78€), ανά ημέρα εκτέλεσης φυλακής.

--- Επίσημες Αργίες είναι και η 21η Νοεμβρίου (Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων), η 6η Δεκεμβρίου ( Αγίου Νικολάου ) και οι κατά περίπτωση τοπικές αργίες. Η προκύπτουσα δαπάνη, θα καταβάλλεται χειρογραφικά στο τέλος κάθε μήνα και θα υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ ΕΛΟΑΝ και ΕΚΟΕΜΝ.

---Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Διαταγή εκτέλεσης φυλακών, θεωρημένη από τον Διοικητή, Διευθυντή, ή Κυβερνήτη.
β. Κατάσταση δαπάνης, με τις υπογραφές των δικαιούχων.

---Έναρξη ισχύος από 1-9-2009.

επιμέλεια...Δροσόπουλος Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: