Ψάχνω να βρώ....:

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Αποδοχές που Διαμορφώνουν την Σύνταξη

Μισθοί : έτους 2009

ΠΛΩΤΑΡΧΗ : 1.070,00€
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ : 1.151,00€

Ποσά Οικογενειακής παροχής :

Σύζυγος : 35€
1ο Παιδί : 18€ (53€)
2ο Παιδί : 18€ (71€)
3ο Παιδί : 47€ (118€)
4ο Παιδί : 47€ (165€)
5ο Παιδί : 73€ (238€)

Ποσό Παροχής Ειδικών Συνθηκών :

8% επι του Βασικού μισθού ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ (2009 = 899€), έτος 2009 = 71,92€

Εξομάλυνση :

Εγγαμος με παιδιά 279,00€
Εγγαμος χωρίς παιδιά 209,00€
Μπακούρι (Γαμάτος και FREE) 138,00€

Ποσά επιδόματος ειδικής παροχής :

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 205€
μέχρι ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 176€

Τρίμηνες Αποδοχές : Βασικός Μισθός + Ε.Χ.Υ + Ε.Ο.Β + Εξομάλυνση

Προσαύξηση Σύνταξης λόγω πτωτικών, υποβρυχίων καταστροφών,πτητικών και καταδυτικών εξαμήνων.
(1) πτωτικά ή υποβρυχίων καταστροφών εξάμηνα
...πάνω απο 11 εξάμηνα αύξηση σύνταξης κατα 1,2/100 του μηνιαίου Β.Μ. Λγου (972€) για κάθε εξάμηνο
(2) πτητικά ή καταδυτικά εξάμηνα.
α. Απο 1-27 εξάμηνα αύξηση σύνταξης κατα 0,6/100 του μηνιαίου Β.Μ. Λγου (972€) για κάθε εξάμηνο
β.Πάνω απο 28 εξάμηνα αύξηση σύνταξης κατα 1,2/100 του μηνιαίου Β.Μ. Λγου (972€) για κάθε εξάμηνο

(3) Παράδειγμα :

α. Για 41 πτωτικά ή υποβρυχίων καταστροφών εξάμηνα έχουμε προσαύξηση της σύνταξης κατα 419,76€ και αναλυτικότερα:
0,6 χ 972€/100 = 5,83€ , (απο 1-10 = 10 , απο 11-41 = 62), άρα
62 + 10 = 72 χ 5,83€ =419,76€

β.Για 29 πτητικά ή καταδυτικά εξάμηνα έχουμε προσαύξηση της σύνταξης κατα 180,73€ και αναλυτικότερα:
0,6 χ 972€/100 = 5,83€ , (απο 1-27 = 27 , απο 28 + 29 = 4), άρα
27 + 4 = 31 χ 5,83€ =180,73€

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :

(1) Φόρος Εισοδήματος ~11%
(2) νοσοκομειακή περίθαλψη 2,55%

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ :

(1) 12% επι του Μερίσματος για κάθε παιδί
(2) 10% επι του μερίσματος για ΒΟΕΑ,ΝΝΑ,ΕΑΑΝ,ΕΚΟΕΜΝ,(Αναγν.Προϋπηρεσίας ΕΚΟΕΜΝ)


Γραφείο Πληροφοριών Εξαμήνων : 2106551724

...επιμέλεια...Κόιος Αθ. Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια: