Ψάχνω να βρώ....:

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

ΙΣΤΟΡΙΚΟ.....

Ιστορικό
Το Κ. Ε. ΠΟΡΟΣ βρίσκεται στο νησί του Πόρου και χρησιμοποιήθηκε ως Ναυτική Βάση από το 1827 με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΡΟΥ». Το 1878 ο Ναύσταθμος μεταφέρθηκε στη Σαλαμίνα και η βάση του Πόρου χρησιμοποιήθηκε ως Κέντρο Εκπαίδευσης κληρωτών και μετονομάστηκε σε «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» μέχρι το 1952 οπότε μεταφέρθηκε στο Σκαραμαγκά. Παράλληλα από το 1897 έως το 1991 λειτούργησε στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ η Σχολή Υπαξιωματικών του Π.Ν. Με διάφορες ονομασίες: «ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΩΝ», «ΣΔΥΝ», «ΣΜΥΝ». Στις 13 Αυγούστου 1991 η ΣΜΥΝ μεταφέρθηκε στο Σκαραμαγκά και το Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ λειτουργεί πλέον ως κέντρο Εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων.
Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση καθώς και τεχνική κατάρτιση, με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας / τέχνης των. Η παρουσία της Σχολής είναι στενά συνδεδεμένη με την Ιστορία και την Παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού. Η πρώτη προσπάθεια για τη σύσταση Σχολείου Ναυτοπαίδων έγινε με το Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1879, το οποίο όριζε ότι “…το πλήρωμα του πάρωνος “ΑΘΗΝΑ” εξοπλιζόμενου μετά την αποπεράτωση της επισκευής αυτού, όπως χρησιμεύσει αυτού ως σχολείων υπαξιωματικών, ναυτών και παίδων…”. Έκτοτε, η Σχολή εμφανίζεται και λειτουργεί μέχρι και σήμερα, με διάφορες κατά καιρούς ονομασίες, όπως το 1887, που εμφανίζεται για πρώτη φορά με την ονομασία “Κεντρικό Προγυμναστήριο”, στον Πόρο. Ένα χρόνο αργότερα, το 1888, συστήθηκε στη θωρακοβάριδα Βασίλισσα Όλγα, το “Σχολείο Ναυτοπαίδων”. Από το 1909 έως το 1924, το Σχολείο Ναυτοπαίδων μετεγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του “Κεντρικού Προγυμναστηρίου” στον Πόρο, όπου το 1924, μετονομάσθηκε σε “Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών” (Σ.Δ.Υ.). Από το 1920 ιδρύεται στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας η “Σχολή Τεχνιτών”. Το 1936, καταργήθηκε η “Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών” (Σ.Δ.Υ.) και λειτούργησε και πάλι η “Σχολή Ναυτοπαίδων”. Από το 1941 έως το 1945 δεν λειτούργησε λόγω πολέμου. Τον Απρίλιο του 1945, η Σχολή ξαναλειτούργησε ως “Βασιλικό Προγυμναστήριο Πόρου” (ΒΠ ΠΟΡΟΣ). Το 1948, το ΒΠ ΠΟΡΟΣ μετονομάσθηκε σε “Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πόρος” (ΚΕ ΠΟΡΟΣ) και το 1969, σε “Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού” (Σ.Δ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο. Η Σχολή Τεχνιτών (στο ΝΣ) το 1970 μετονομάζεται σε “Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Τεχνιτών Ναυτικού” (ΣΔΥΤΕΝ), το 1980 σε “Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνιτών” (ΚΕΤΕΧ) και το 1984 σε “Κέντρο Εκπαίδευσης Σακίπης” (ΚΕΣΑΚ). Την 18 Δεκεμβρίου 1981, η ΣΔΥΝ μετονομάζεται σε “Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού” (Σ.Μ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο, από όπου την 13 Αυγούστου 1991, η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας (ΚΕ ΠΑΛ), στην περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, στο οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Από τις 5-7-2000 που το ΚΕΣΑΚ καταργείται, η ΣΜΥΝ παραμένει ως η ενιαία και μοναδική παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού, για το σύνολο των ειδικοτήτων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: